trien-lam-gioi-thieu-san-pham-banh-xe-sisiku

Triển lãm giới thiệu sản phẩm bánh xe sisiku

Admin Thảo 13/11/2023

Vừa qua, thương hiệu sản xuất bánh xe nối tiếng tại Nhật Bản - Sisiku kết hợp với đại lý ủy quyền tại Việt Nam triển lãm giới thiệu bánh xe và các sản phẩm xe đẩy tay, phanh cao su.